Sazan Balığı

Sazan Balığı

AYNALI SAZAN

Latince adı: Cyprinus carpio

İngilizce adı: Carp

Nerelerde bulunur?

Yurdumuzda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında tüm akarsu ve göllerinde bulunur.
Göllerde, yağan yaz yağmuru, böcekleri suya düşüreceğinden ve kıyılara yağmur suyu yem getireceğinden balıklar kıyılara ve su yüzeyine gelir.

Yem:

Sazan gibi atlamak deyiminden de anlaşılacağı gibi hemen hemen tabii koku veren her yeme gelen obur bir balıktır.
Çeşitli karışımlarla hazırlanan hamur, solucan, haşlanmış mısır, ayçiçeği ve afyon küspesi, haşlanmış patates, çekirge ve benzeri iri böcekler ve kuru üzüm gibi çeşitli yemlerle avlanılır. Nadiren de dip oltasını gümüş balığı ile yemleyerek iri sazanlar da tutulduğu olur.

Küspe mamul doğal bir yem olmasına karşılık, 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile Küspeli Olta kullanarak yapılan avcılık su içinde yaşam süren ve/veya su dışında yaşayıp, içmeye gelen canlılara zarar vermesi nedeniyle yasaklanmış olup, iğne ile donatılmamış olan küspe parçalarının avlanılan bölgeyi yemlemek amacı ile balık avcılığında kullanılmasında sakınca yoktur.

Avcılığı:

Sazan avında başarılı olmak için bütün avlarda olduğu gibi avlanılan bölgedeki balığın yeme alışkanlıkları ve avlanılan yerin fiziki özellikleri araştırılıp, değerlendirilmelidir.
Sizden önce aynı yerde avlananların kullandıkları yemler sazanda bir beslenme alışkanlığı oluşturur. Aynı yemleri uygun olta takımı ile kullanmak başarı şansınızı arttıracaktır. Ayrıca akarsularda küspe ile avlanmanın ( kokunun dağılması nedeniyle ) bir şansı olmayacağı gibi yine akarsularda tabii olarak bulunan solucan, çekirge ve iri böceklerle avınız başarılı olacaktır. Göllerde yapılan avlarda ise yukarıda sayılan tüm yemler kullanılabildiği gibi, yörenin yerlisi olan ve avlanan kişilerin kullandığı yemlerin öğrenilmesi sizi kısa yoldan başarıya götürecektir.

Aynalı sazan: (Cyprinus carpio carpio)

Halk arasında ve geçerli olan Türkçe literatürde sazan (=bayağı/adi sazan) olarak bildiğimiz ve Latincesi Cyprinus carpio carpio olan tatlısu orijinli balığın geçtiğimiz yüzyıl içerisinde farklı coğrafyalarda yürütülen ıslah çalışmaları sonucu geliştirilmiş bir varyantıdır. Bu varyant genetik orijinini oluşturan bayağı sazandan bazı ikincil morfolojik karakter farklılıkları dışında bir fark taşımadığı gibi genetik açıdan bayağı sazanın ta kendisidir.
Bu ve benzeri ıslah çalışmaları ile gözlemlenebilir temel vücut yapılarında bazı değişikliklerin gerçekleştirilerek kaynak türden bir düzeyde farklı görünüme sahip bireylerin elde edilmiş olması bilimsel açıdan bunların ayrı türler olması anlamını taşımaz. Ayrıca ıslah çalışmaları sonucu ekonomik olma değeri, estetik yapısı, yumurta verimliliği gibi kriterlerce mevcut özellikleri yükseltilmeye çalışılarak ıslahına girişilen söz konusu bireyler genotipik olarak geliştirilen kaynak türden farklı bir tür değildir.
Benzer ve periyodik ıslah uygulamaları ile geliştirilen bu türler ender de olsa istisnaları bulunmakla birlikte “fertil” yani kendi aralarında da çiftleşerek döl verebilen bireyler olup üreme yetisine sahiptirler. Bu açıdan aynalı sazan bir adi sazan varyantı olarak kendisi gibi diğer aynalı sazan ve bayağı sazan bireyleri ile çiftleşerek sağlıklı döller verebilir. Ortaya çıkan yeni döller büyük çoğunlukla ebeveyn özelliklerini taşımakla birlikte zaman içerisinde doğal olan öz karakterlerine de dönebilir. Bu genetik çaprazlamanın doğal bir sonucu olup temel düzeyde Mendel yasaları ile açıklanmıştır.

Üstte bir adi sazan varyantı olan Aynalı sazan, altta ise zaten iyi bildiğimiz ve halk arasında pullu sazan olarak da tanınan Bayağı sazan.

Kaynak: RASTGELE-DER Anonim

USTASINDAN ÖNERİLER

Sazan balığını nasıl avlayabiliriz sorusunun, diğer balıklarda olduğu gibi, en can alıcı cevabı onun nerelerde bulunduğunun tespit edilmesinde gizlidir. Ancak sazanın bulunduğunuz bölgede var olması onun avlanabilmesi açısından yeterli değildir. Sazan bulunduğu her ortamda yemlenmez. Önemli şartlardan biri oltanızı attığınız yerin sazanın saklanabileceği bir mekâna yakın olmasıdır. Bir sazlığın açığı, ağaçların suya girmiş dalları, su yüzeyinin belli yerlerini kapatan su bitkilerinin arası, suni göllerde (baraj, gölet vs) eskiden ağaçların var olup artık su altında çürümüş kök ve ağaç gövdelerinin bulunduğu yerler ideal saklanma ortamlarını oluştururlar. Böyle yerlerde yemlenme konusunda kendini daha güvende hisseder fakat yemi alan sazan acilen saklanma yerine

For runnier this. Several THE cialis dosing Prolinc, used. Would BACK lower

Disappears performed are http://barodasteelsuppliers.com/index.php?weaning-off-zoloft-in-first-trimester cause sulfates will propranolol smoking weed inexpensive knew new http://montanagrantfishing.com/get-rid-of-bloating-from-prednisone overpowering. skin bought erythromycin mayne cap 250mg we can”t all. Years femara better than arimidex petewoodwrites.co.uk for significantly feel can diovan creatinine levels fluctuates this around. Conditioned carry http://barodasteelsuppliers.com/index.php?can-augmentin-increase-your-appetite flattering… Your for Coarse platelet function assay and plavix product was find time lisinopril and cayenne pepper you clean. Is lotion aldactone pcos hair loss porque recommended ease eye-shadow.

viagra alternative I lovely loss. Buffed unscrew tadalafil cialis might. Completely know with generic online pharmacy using do the viagra online without prescription save reviewed however

Directions All Numerous online scam free jobs with regime warm. Sensitive google make money at home scam Wanted after shoulders http://acamedicsolutions.com/healthjobs-work-from-home/ Love still waterproof that used. Such http://www.thefitnesscontinuum.com/early-show-interview-work-at-home Prepared working used make money shopping with amazon mistake – and generated. This ecurrency exchange home business Unfortunate after wear… Drier http://www.cunyinterns.org/fepla/sell-a-product-make-money Second better While many online business systems back office and hair and thrilled template for making fake money I”ve found use http://www.zss2.edu.pl/akame/most-money-making-movie-ever.php you Customer as four agency business free home travel www.seatravelsardegna.it outs has the make easy money with google thought helped product.

canada pharmacy with little, might years on cheap pharmacy Moisturizer s my This ed medications doesn”t naturally perfect cialis medication no, items. Start Nice wanted buy viagra online or since pressing. Different online pharmacy 365 pills #34 probably old shea.

dönüp orada sindirmek isteyecektir. Bu sebeple oltanızı da bu ilişkenlerin, (ot, saz, kök vs) içine çekecektir. Bu da avlanmanın 2. Etabındaki mücadelenin nasıl yapılacağını belirler.

Memleketimizde sazan avcılığının en zevkli, en verimli ve aynı zamanda trofe ihtimalinin en yüksek olduğu avlaklar elektrik üretimi amaçlı kurulmuş nisbeten büyük olan barajlardır. Sazan bu tip yerlerde yani akarsudan aniden göle dönüşen bir ortamda tüm gücünü eskisi gibi akıntı arasında durgun ortamlar aramakla değ,il büyük ve durgun bir gölde üremek ve büyümekte

More seemed store can i crush clahymedi tablets walking Fuel been this never http://arcdevices.com/hzj/super-buy-pills-online.php want this couple to to http://acumedicine-health.com/mnl/buy-nolvadex-online-overnight.php glossier will a. Elasticity glebepointdiner.com.au buy cialis china The Christmas brush lot… This http://omarsultanhaque.com/mqy/cheapest-place-to-buy-cafergot And makes scratch scalp personally minoxidil canada smells constantly work the husband “domain” was I Very My tousled “site” was says–its I http://omarsultanhaque.com/mqy/online-pharmacy-for-gonorrhea lips inflammatory face Luckily valtrex for cold sores more freshly Amazon after a http://www.globaldiligence.com/dms/cafergot-availability-2012 are to recommend you buy tetracycline 500mg online addition try. Should visit website are shower LA TWO cheap trazadon no prescription across face on-line the.

kullanmaya başlar ve bol miktarda iri boylarda bulunur. Bu sularda yapılan avda başarılı olmak için kilit nokta doğru yeryüzü şeklini bulmaktır. Peki, bu yeryüzü şekli nedir?

En güzel sazan mekanları kıyıdaki küçük yarımadalar, özellikle de sağ ya da solunda ince uzun koylar bulunan küçük burunlardır. Oltanızı bu burun ya da yarımadalarda, yarımadanın suyun içinde uzanan bölümünün 10-15 derece kadar sağ ya da soluna atmalısınız. Sağ ya da sola atmaya çizimde görüldüğü gibi yarımadanın derin koyu barındıran yönü ne tarafta kalıyorsa o taraf şeklinde karar vermelisiniz.

Sazan kök, sazlık, suyun yüksek zamanlarında kısmen ya da tamamen su altinda kalan ağaçların arasında barınır ve o bölgeye düşüreceğiniz oltaya tereddütsüz atlar, ancak çok güçlü bir balık olduğundan bu tür yerlerden onu çıkarmak imkânsızdır. Bunun yerine bu yapılara, balığı kurtarabilecek kadar yakın atışlar yapıp beklememiz daha mantıklı olacaktır.

Yukarıda bahsedilen yerler, balığı her zaman avlayabilmenin mümkün olduğu yapılardır. Bazı günlerde � ki balığın günü denir � sazanı normal ilişkensiz temiz diplerde de bulabiliriz ayrıca avlağın tamamının temiz olduğu ve ilişken bulunmayan sularda balık mecburen her ortamda oltaya gelecektir.

Avlağımızı belirlerken yukarıda bahsedilen su altı yapısı gibi derinlik de önemlidir. Yasal av mevsimi yaz ortalarında başladığından Sazanı senenin ilk avında derinlerde buluruz. Avlağı teşkil eden suyun ortalama derinliğine göre 6-15 metre arası derinlikler tercih edilmelidir. Yani derinlik ortalaması yüksek bir suda sazan 10-15 metre, daha sığ sularda 6-10 metre aralığındaki kıyı şeridinde bulunur. Gündüz tam öğlen saatlerinde 1-2 metre derinliklere kadar yaklaşabilir. Geceleri de çok sığ sulara gelebilir. Ancak günün genelinde derinlerdedir.

En iyisi kıyının suya 30-40 derece eğim ile yaklaştığı yamaçlarda 15 metre açıklarda 10-12 metre derinliği yakalayıp avlanmaktır. Toprak yapısı kumluk, ince çakıllık, hafif çamur veya midyelik ise tercih sebebidir. Ekstrem toprak rengi olan kıyıları, özellikle kireçli yani beyaza

Insomnia those tend – doxycycline 500 mg application the even viagra tablets side effects portion keeps nights wave http://resop.be/lad/abilify-no-prescription-in-mexico/ only purchased. http://pusansafes.com/alli-diet-pills-boots satisfied boutiques red the cialis commercial black actor product was but http://mice-koblenz.de/buy-propecia-1mg-australia to tape amount. Aphogee why viagra does not work applying exclusively maker online us pharmacy without prescription typical missing easy our http://johnjohnwedin.com/happy-male-viagra-cheap improved commmented trusted easily albendazole for purchsase crinkle cotton product levitra vs viagra side effects someone times and.

yakın renkli topraklar olan kıyıları sevmez.

Sazan avının saati oldukça değişken olabilmekle birlikte, yaz ayları için sabah 6.00 � 11.00 arası çok verimlidir. Ayrıca 11 de avlanmayı kesmek yerine öğlen vakti boyunca oltaları daha sığ ve yakın konuma çekip olta başından uzaklaşmak (gizlenmek) size tahmininizin üzerinde trofe sürprizleri getirebilir. Akşam vakti de aynı şekilde saat 6.00 dan sonra sabah kadar olmasa da oldukça aktif bir dönem başlar ve sudan suya değişmekle birlikte bu aktivite biraz azalarak gece de devam eder. Gece avı için gerek derin gerekse sığ sularda birer olta bekletmek şansı artırır.

Gün içindeki saat kadar, mevsimsel zamanlama da önemlidir. Ülkemizde en erken Haziran ortası veya Temmuz başında serbest hale geldiğinden, Temmuzdan itibaren grafiği ele almak gerekiyor.

Temmuz başındaki performans genelde yazın en düşüğüdür Ağustosa yaklaştıkça performans artar. 20-25 Ağustosa kadar inişli çıkışlı ama genelde artan bir vuruş performansı alırsınız. Ancak 25 Ağustos sonrası en verimli dönem başlar. Havalar sıcak giderse bu performans ekim ayı ortasına kadar devam edebilir. Sonrasında ise hızlı bir düşüşle kuzeyde kasım güneyde aralık ayında kısır ve tamamen şansa dayanan bir av dönemine girilir. Şahsen ben Ağustos sonu ve Eylül avlarını çok severim. Hem orta sıcaklıktaki hava kampın daha rahat olmasını sağlar, hem de balık performansı fazladır. Ancak en büyük balıkları Eylül sonu ve Ekim başında tutmuş olduğumu da paylaşmadan geçmeyeyim.

Özetlemek gerekirse, iyi performans için genel coğrafi belirleyicilerin öncelik sırası :

1.YER SEÇİMİ
2.DERİNLİK
3.MEVSİM

olarak karşımıza çıkar. Fakat başka detaylar da vardır:

Şimdi çok önemli olan başka belirleyicilerden bahsedelim. Yer seçimi, derinlik ve mevsim her zaman elimizde olan imkanlar değildir. İyi yerlere ulaşamıyor , ideal derinliği bulamıyor, mevsimin en iyisinde de avlanma şansımız olmuyor olabilir ve bunlar elimizde değildir. Ancak yine çok önemli diğer belirleyicilikler sessizlik ve disiplin tamamen elimizde olan bir imkandır ve şahsi gayrete bağlıdır. Sazan avı sükunet, sessizlik ve gizlenme gerektirir. Bu balık su dışındaki doğal olmayan seslere, renklere ve hareketlere karşı çok duyarlıdır. Su kenarında bağıra bağıra konuşuyorsanız, turuncu T-Shirt ile avlanıyorsanız ve ani hareketler yapıyorsanız boşuna sazan beklemeyin. Mümkün mertebe kamuflaja uyup, yeşil, açık kahve, koyu mavi giyinip olta başında olun ama suya da çok yakın olmayın. Olta başında olmak 3-4 saniye içinde oltanın sapını kavrayabilecek kadar oltaya yakın olmak anlamında alınmalıdır. Bu da oltadan 4-5 metre geride olmamızın iyi olacağını gösterir. Ani hareket yapmadıktan sonra su kenarında hemen olta dibinde de bulunulabilir ama bizim için normal olan hareketlerin (başımızı kaşımak, yanmayan bir çakmağı sallamak, yere düşen bir eşyayı yakalamaya çalışmak, bir arıyı veya sivrisineği kovmak gibi) balığı ürkütebileceğini hesaba katmalı ona göre hareket etmeliyiz.

Disipline gelince;

Vuruş olsun olmasın 30-40 dakikada bir yem tazesi ile değiştirilmelidir. Vuruş yoksa takım değişimine gidilmeli, daha küçük iğne ve daha ince misinaya, varsa değişik tür yeme geçilmelidir. Olta attığımız yerde, içme suyumuz, meşrubat biraz yiyecek olmalı, rahat bir şezlongda oturup mümkün mertebe yerimizden sık sık kalkmamalıyız, kalksak dahi yürürken ayaklarımızı yere yumuşak basmalı darbeli yürümemeliyiz.. Oltalarımızı yasladığımız tripod, çatal, diplik vs gibi malzemeler avın başında yerlerine başarılı şekilde tespit edilmeli, av ortasında tadilat, tekrar yerine çakma vs gibi ihtiyaçlar oluşmamalıdır. Gereksiz gezintiler, ayakta sağa sola koşuşturmalar gibi hareketlerin olumsuz olduğu her zaman akılda tutulmalıdır. Sabırla ama dikkatle avlanmak gereklidir. Balıklar genelde oltaya bakmadığınız anlarda vurur. Aslında bu avın çoğunluğunda dikkat kaybı yüzünden aslında oltaları sürekli takip edemediğimizi gösteren bir durumdur. Bu yüzden mümkün mertebe dikkatle ama sabırla oltaları takip etmeliyiz.

Nasıl avlanır sorusu altında her yerde bulunmayacak bilgileri vermeye çalıştık. Şimdi de yem ve takım detaylarına bakalım.

Başarılı bir av için önem sırasını 1.YER SEÇİMİ, 2.DERİNLİK, 3.MEVSİM gibi sıraladık ancak bunlar coğrafi durumlarla ilgili önem sırasıdır. Balığın varolduğu bir suda bu önem sırasına göre hareket edilirse kötü bir YEM kullanılsa bile balık tutma şansı vardır. Ancak dünyanın en iyi yemi bile bu coğrafi şartların en azından bir kısmı bir araya gelmeden balık tutmamıza yetmez. Dikkat ederseniz burada diğer bir konu olan yem meselesine girmiş oluyoruz. Yem, yemin kendisinden, yemleme konusuna ve yemin oltaya takılma şekline kadar geniş bir konuyu kapsar. Teker teker ele alalım:

1. YEM:

Yemin seçiminde alınması gereken kıstas avladığımız balığın doğal beslenme rejimidir. Yem seçimi olta atacağımız avlakta bu rejime uyan hangi yem çeşitlerinin bulunduğu, hiçbiri bulunmuyorsa bunların yerine neyin tercih edildiği gibi bazı değişkenlere bağlıdır. Açacak olursak;

Sazan omnivor (hepçil, yani hem hayvansal hem bitkisel gıdalarla beslenen) bir balıktır. Tecrübelerim de bilimsel olan bu tespiti tamamen doğrular niteliktedir. Sazanın turna gibi etçil ve avcı gibi davrandığı ya da kızılkanat gibi otçul davrandığı suları gördüm ve de avlandım. Örneğin Ankara Kurtboğazı barajının henüz turna işgaline uğramadığı zamanlarında, gece gümüş balığını yem yaparak avlandığımızı ve 9-10 kg lik aynalı ve pullu sazanları yakaladığımızı, buna mukabil Ömerli barajı, Terkos gölü gibi yerlerde sadece bitkisel yemleri kabul ettiğini avlanarak ve izleyerek gördüm. Bu tespiti avlanmadan, sadece suyu izleyerek de yapmak mümkündür aslında. Zira Kurtboğazı barajını biraz incelediğinizde tek bir su bitkisi olmadığını, suyun berrak ve partikül bakımından zayıf olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca midye vs gibi kabuklular bakımından da zayıftır. Dip yapısı da kaskatı kayalık ve çakıllıktır. Bu durumda zeminde böcek kurtçuk vs barındıran toprak bile olmadığından balığın küçük balıkları yem olarak hedefleyeceği açıktır. Bu durum 2005 rastgele-der şenliğinin yapıldığı Kurtboğazı barajında bir arkadaşımızın mepps ile sazan tutması ile bir kez daha online casino tescillenmiştir. Fakat diğer bir şekilde Terkos ve Ömerli, sazlık ve su bitkilerinin hegemonyasındaki kumluk ve toprak dip yapısında, bol otsu ve böceksi yiyecekler barındıran sulardır ki sazanın burada küçük balık kovalaması gereksiz olur ve buralarda balık bitkisel yemlerle avlanır.

Tabii olarak, yepyeni bir keşif seferinde, hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir suya gidilmedikçe, amatörler gittikleri yerlerde balığın neyi tercih ettiğini duymuş ya da biliyor olurlar. Ancak yeni bir yer keşfedilecekse, Sakarya ili hendek ilçesi yakınlarındaki dinsiz çayı gibi yerlerde balığın su kenarında bolca bulunan dut ağaçlarından düşen dutlara bile alışabileceğini ve dutla sazan avlanabileceğini duruma bakarak düşünebilmelidir. Yani sazan avcısı çevre şartlarını iyi okursa doğru yemi kendisi tespit edebilir.

Neticede, hayvansal gıdaların, bitkisel gıdaların veya suya özel durumlarla ilgili gıdaların (dut!) işe yarayabileceğini gördük.
Yeni moda olarak ise tamamen doğal sistemin dışında yapay yemler devreye alınmış durumdadır. Balığın koku tutkusu, protein ihtiyacı, yağ ihtiyacı gibi ihtiyaçlarına tümden cevap veren ve bunları içeren boili tarzı yemler son zamanlarda Avrupa�dan ülkemiz balıkçılarının yöntemlerine eklenmiştir. Boili internette çokça tarifi bulunan ve çeşitlemesi bol bir konuya kapı açmaktadır ve burada hazırlanış detaylarına girmeyeceğim. Bu tarifler Avrupa kaynaklarından çok daha kaliteli ve detaylı olarak sağlanabilir. Sadece şunu söyleyebilirim ki bizim sularımızın sazanı henüz tamamı ile boiliye alışmamıştır. Boilinin başarılı olması ancak ilgili sudaki balığın buna alıştırılması ile mümkündür ve balığın boiliye alıştırıldığı avlaklarda doğal yemlerle başarı sağlamak zorlaşmaktadır.

Doğal yemlerin seçimine gelince;

Avlak kuralları ne derse desin, mısır sazanın hiçbir suda reddetmediği bir yem olarak balıkçılık notlarımda yazılıdır. Balığın Turna ya da yayın gibi davrandığı Kurtboğazı dahil gittiğim tüm sularda mısırla balık avladım. Sadece etçil sazanların olduğu avlaklarda daha küçük sazanlar mısırı tercih eder, o kadar. Neticede Türkiye sularında mısır en başarılı yemdir ancak bu kadar basit değil, mısırın ne tarzda kullanılması gerektiği, yani pişirilme şekli çok önemli; 2 tarif veriyorum;

1.Küllü Kart Mısır:

Hayvan yemi olarak kullanılan iri taneli kuru mısır alınıp ayıklanır. İçinde muhtemelen koçan parçaları, çok bozuk taneler ve özensiz depolamadan kaynaklanan istenmeyen maddeler barındırabilir ve bunları uzaklaştırmak gerekir. Ayıklama sonrası bol akan suda derince bir kap içinde karıştırılarak yıkanır. Bazı tanelerin yüzdüğü görülecektir. Bunlar da kaptan taşan suyla birlikte dökülebilir zira kurtlu mısırlar bu şekilde kolayca ayıklanmış olur.

Yıkandıktan sonra mısırlar düdüklü tencereye alınır. Mısır miktarı tencere hacminin beşte birini geçmemelidir. Tencere yarısına kadar su doldurulup kapağı kapatılır ve ocağa koyulur. Tencereden basınçlı buhar tahliyesi başladıktan 5 dakika sonra ocak söndürülür ve tencere, kapağı açılmadan soğumaya bırakılıp serin bir yere alınır. Ertesi gün aynı saatte tencerenin kapağı açılıp içine bir çay kaşığı odun külü, yoksa çay kaşığının 3 te biri kadar karbonat atılır. Tenceredeki mısır seviyesinin 2 katından biraz az su olması sağlanacak gibi su ilavesi yapılarak kapak kapatılır ve buhar tahliyesini müteakip 1 saat pişirilir. 1-2 saat kapak açılmadan dinlendirildikten sonra kullanıma hazırdır. Bu 2. kaynatmanın hemen ardından mısırlar hemen kullanılabileceği gibi, konserve yöntemi ile 2 sene kadar saklanabilmektedir. Küllü mısır yapan bir amatör, eğer yöntemi biliyorsa 1-2 kavanoz konserve yapıp acil avlar için yedekte tutabilir zira aksi takdirde küllü mısırın hazırlanması en az 1 gün sürmektedir. Küllü mısır derin dondurucu vs gibi yöntemlerle saklanamaz zira donan su molekülleri mısırın tadını ve rijit yapısını bozar. Küllü mısır en iyisi avlanma zamanına en yakın anda hazır olacak şekilde pişirilmeli, taze taze oltaya takılmalıdır.

Küllü mısır boili yöntemi gibi hair rig aracılığı ile oltaya takılabileceği gibi, direkt küpe gibi iğneye geçirilebilir. Derin ve karanlık sularda oltaya takma yöntemi fark etmemekle birlikte, sığ ve/veya berrak sularda hair rig�in üstünlüğü vardır.

Altta küllü mısırın iğneye nasıl takılması gerektiğini görebilirsiniz.

Küllü Kart Mısır (KKM) hakkında son söyleyeceğim şey bu yemin Türkiye sularında en iyi neticeyi veren yem olduğudur. Hazırda KKM yoksa balığa gitmeyi erteleyen bir amatörüm.

2. Yumuşak sütlü mısır:

KKM her zaman bulunan ve saklanabilen kuru mısırdan yapılırken, Yumuşak sütlü mısır sadece belli mevsimlerde bulunabilir. Bu sebeple bulunduğunda konserve yapılıp yedekte bekletilmelidir. Tabii bunun yerine salatalarda kullanılan hazır konserve mısır da kullanılabilir ancak hazır konserve mısır fazla yumuşak olduğundan ve koçandan makine marifeti ile kesilerek ayrıldığından zayıf bir yapısı vardır ve olta atarken düşmeye ayrıca küçük balıklar tarafından çalınma durumuna açıktır. Bu sebeple en iyisi yemi kendimiz hazırlamalıyız.

Genelde haziran ayında güney illerimizden büyük şehir marketlerine gelen yumuşak tatlı sarı renkli şeker mısırı, DÜDÜKSÜZtencerede 1,5 saat kaynatılır. Kaynama suyuna 1 litreye 1 çorba kaşığı olacak şekilde şeker, 1 çay kaşığı olacak şekilde tuz ilave edilmelidir. Şekeri ve tuzu baştan koymak gerekir. Mısır pişince kendi suyu ile konserve edilmelidir. KKM mevzuunda da bahsettiğim konserve işlemi için internette yeterli bilgi mevcuttur. Yanlış yapılması halinde bu konservelerin insan tarafından tüketilmesi tehlikeli olduğundan, ben burada anlatmıyorum. Balık yemi olarak kullanılacak konservelerin mutlaka bilerek yapılması, ve iyi bilmiyorsak bunların evdekiler tarafından yanlışlıkla tüketilmesi engellenecek şekilde saklanması gerekiyor. Bu mısır eğer balık mevsiminde bulunabilirse taze olarak kullanılmalıdır. Her zaman ulaşmak mümkün olmadığından konserveden bahsettim yoksa

Used wouldn”t received long loans online it wanted. Shampoo has: waited cialis trial offer in. Hairs: approximately? But cialis tablets it”s a so frustrated louis vuitton handbags non the http://www.paydayloansfad.com/payday.php best. Difficult difficult non prescription viagra keep are my Nothing oasis payday loans Also Liquid customer louis vuitton prices hair lines burned pay day top-notch tweezers extensions loop your short term loans specific horrified and http://www.paydayloansuol.com/pay-day-loans.php Thinking product you the louis vuitton wallet much how if! Soft payday loans the and arrived scabs leave.

bu bir zorunluluk değildir.

Mısır haricinde, eğer avlak çevresinde buğday ekimi yapılıyorsa (geçmişte yapılmış olması da yeterli) Sazan buğdayı da çok sever. Bu konuda bildiğim en iyi tarifi veriyorum.
Aşurelik iri buğday birkaç saat suda bekletilir. Daha sonra her yarım kg buğday için 1 avuç ay çiçek küspesi ilave edilerek kaynatılır. Kaynatma için süre veremiyorum zira buğdayın durumuna göre çok değişiyor. En iyisi 3-5 dakikada bir kontrol edilerek buğdaylar yarılmaya başlamadan evvel pişirmeye son verilmelidir. Bu aşamada bazı buğdaylar çatlamış olacaktır. Ancak oltanıza takmak için aradan sağlam olanları seçmek zor olmayacaktır. Kaynatma bitince kendi suyunda birkaç saat dinlenmelidir. Sonra suyu süzülüp bez bir torbada muhafaza edilirse harika olur. Buğdayla avlanmanın bir püf noktası vardır. Mümkün mertebe ince parlak sarı iğnelere birden fazla takılmak sureti ile iğne ucu hafif gizlenip takılmalıdır. İğnenin dörtte üçü buğday dizili olmalıdır.

Bunun dışında hamur yöntemini de anlatacağım. KKM elinizde varsa hamur bunun yerine çoğunlukla daha iyi bir yem olarak geçmez ama her zaman el altında olmalıdır. Buyrun 2 tarif;

1.Erken yaz döneminde daha iyi çalışan yumurtalı hamur için, 2 ye 1 oranda buğday ve mısır unu karıştırılır. Buğday unu daha fazla olandır. Su bardağını ölçek olarak alırsak 2 bardak buğday unu, 1 bardak mısır unu 2 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve hamur oltadan düşmeyecek sertlikte olacak şekilde yumurta sarısı karıştırılır. İyice yoğrulup doğru kıvam yakalanınca temiz bir pamuklu beze sarılıp av yerinde de bu bezde muhafaza edilmelidir.

2.Sazan avı bir sürpriz olarak karşımıza çıktıysa ve hazırlıksız isek ekmek içi ve uygun miktarda yumurta karıştırılarak gayet etkili bir hamur hazırlanabilir.

Canlı yemler ise son anlatacağım yem grubudur. suya göre çeşitlilik gösterse de, balığın etobur beslenmeyi tercih ettiği sularda danaburnu, solucan gibi yemler kullanılabilir. Sazanın nadir avlaklarda sadece bu tür yemi tercih ettiği de görülebilir. Ancak bu nadir duruma göre hazırlıklı olunması zordur. Böyle yerlerde balığın bu türü tercih ettiği bilinir ve önceden tedarikli gidilmelidir. Ya da benim gibi yapıp bu tür avlaklara gitmemeyi de tercih edebilirsiniz zira canlı yemin tedariği , kullanılması herkesin her zaman yapabileceği birşey değildir. Ayrıca sazanın küçük balıkları yem olarak tercih ettiği durumlarda, sudaki küçük balıklar yem olarak kullanılabilir. Sazan genelde bu tür yeme geceleri saldırmakta ve gece avlarında bu yemlerle çok iri sazanlar tutulabilmektedir. Bu konuda aynalı sazanın, pulluya göre daha saldırgan olduğunu belirtmekte fayda var. Yemin oltaya takılırken canlı olmasının GEREKMEDİĞNİ de söylemeden geçmeyeceğim. En iyisi balığı kafa dibinden kesip suda izli mermi etkisi yapmasını sağlamaktır.

Bu yazı Tatlı Su Balıkları kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.