Palamut

Latince adı: Sarda sarda
İngilizce adı: Atlantic bonito, Pelamid

Aşağıdaki tabloya göre ad alırlar. Bu sıralama göz önünde bulundurarak iğne ve misina kalınlıkları büyütülüp küçültülür.

Avcılığı:

Palamut çaparisi ile:

Palamut çaparisi şekil olarak ince çapari gibi donatılsa da kullanılan malzemeler daha kalın ve sağlam yapılıdır.
Palamut çaparisi ince çapariden farklı olarak;
a- kullanılan tüyler kanat altındaki bol havlı tüylerden, simli iplik kullanılacaksa kat sayısı iğne büyüklüğüne göre aynı orantıda artırılarak kullanılır. Tüyler sapı ile iğneye bağlanacağından iğne üzerine bağlanacak kısımdaki tüyler temizlenmelidir. Bu tüyler yarım ay şeklinde hafifçe kıvrıktır. Bu yayın açık tarafı dışa gelecek şekilde iğneye bağlanmalıdır. Böylece tüy dışa doğru kıvrık durur ve hareketleri daha kıvrak olur.
b- Beden 0.70 – 100 no misinadan yapılır.
c- Köstek mevsimine göre 0.40 – 0.70 misinadan seçilir.
d- Kolçak veya fırdöndü kullanılır.
e- Kol aralıkları kol boyunun en az iki katı olmalıdır.
f- Kol boyu 20-25 cm olmalıdır.
g- İğne 1250D – 1251C – 2315 veya benzeri 3 no olmalıdır..
h- Atılan düğümler ve sarımlar daha dikkatlice ve daha çok sarımlı yapılmalıdır. Kol iğneye iğne bağlama düğümlerinden biri ile bağlanıp, sonra tüy ibrişimle sarılarak bağlanmalıdır.
i- Çaparinin sonuna takılan kurşun 150 gr. ağırlığında iki delikli mekik kurşun olmalı ve kurşunun boşta kalan deliğine 80 cm. boyunda ucuna 1 no metal kaşık bağlanmış kol bağlanmalıdır. Bu kaşık balığın dikkatini daha çok çekecektir.

Palamut çaparileri ince çapari gibi aşağı yukarı salınıp kullanılmaz. Tekne arkasından çekilip dolaştırılarak kullanılır.

Palamut derin suları sever. Sabah gün doğmadan av yerine varmak gerekir. Balığın göç veya avlanma bölgesini bulmak için geniş zikzaklar çizerek balık bulununcaya kadar dolaşılır. Balığın yakalandığı bölgede devamlı tur atarak dolaşılır. Tekne 2-3 mil olmalıdır. Bunu çekilen takımın su yüzünde sürüklenmediği belirli bir su derinliğine gelmesi olarak tarif edebiliriz. Tekne arkasından 30-35 kulaç mesafe verilerek çekilen takım arada sırada 10-15 kulaç çekilip tekrar salınarak yada küçük daireler çizilerek suyun değişik derinliklerinde gezmesi dolayısıyla bu derinlikleri taranması sağlanmış olur.
Balık yakalandığı zaman motor boşa alınarak takıma boşluk vermeden çekilip yakalanan balık içeri alınır. Başka balıkların yakalanması amacıyla takıma kesinlikle boşluk verilmez. Bunu yapmak takımın dolaşmasına yol açacaktır.

Bu yazı Deniz Balıkları kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.